Steden en gemeenten hebben de instrumenten in handen om armoede aan te pakken, maar ze zijn er zich te weinig van bewust

Als Vlaams parlementslid en burgemeester van Sint-Gillis-Waas wil ik meer steden en gemeenten motiveren om kans- en kinderarmoede op lokaal niveau aan te pakken. Uit info die ik opvroeg blijkt dat nog maar 28 gemeenten aan de slag zijn gegaan met de tools die Vlaanderen aanreikt om armoede lokaal aan te pakken. “Om de strijd tegen armoede op de drijven, moeten we ervoor zorgen dat alle gemeenten ermee aan de slag gaan. In Sint-Gillis-Waas zijn we alvast in volle voorbereiding.”

Het Agentschap Opgroeien maakte onlangs de cijfers rond kans- en kinderarmoede bekend. Uit die cijfers blijkt dat de voorzichtige afname van het aantal kinderen dat in Vlaanderen in kansarmoede opgroeit, vorig jaar stagneerde. De cijfers voor de gemeente Sint-Gillis-Waas lopen vrij gelijk met die voor Vlaanderen. “Elk kind dat in Vlaanderen in armoede opgroeit, is er één te veel. We moeten alles op alles zetten om kinderarmoede aan te pakken”.

Daarom nam ik vorig jaar het initiatief om steden en gemeenten meer tools in handen te geven om kinderarmoede aan te pakken. “Op mijn initiatief hebben we in het Vlaams parlement het decreet over de elektronische gegevensdeling gestemd. Tot voor kort was het probleem dat steden en gemeenten geen zicht hadden op wie in armoede leeft. OCMW’s kennen wel de gezinnen die het moeilijk hebben. Maar er was geen informatiedeling met Vlaanderen, waardoor veel mensen onder de radar bleven. Lang niet alle kansarme gezinnen doen een beroep op het OCMW. Vandaag hebben steden, gemeenten en OCMW’s de tools in handen om de gezinnen die het moeilijk hebben te detecteren, om hen doelgericht te bereiken en te helpen”. Maar steden en gemeenten zijn zich er te weinig van bewust.

Uit het antwoord op mijn vraag blijkt dat nog slechts 28 gemeenten al aan de slag gegaan zijn met de gegevens van het Agentschap Opgroeien. “Natuurlijk is dit bij heel wat gemeenten nog in voorbereiding, zoals in mijn eigen gemeente Sint-Gillis-Waas. Maar ik merk dat er nog te weinig geweten is over de mogelijkheden bij lokale mandatarissen.” Ik vraag daarom aan de Vlaamse regering om steden en gemeenten te wijzen op de mogelijkheden van het decreet over elektronische gegevensdeling. “Om de strijd tegen armoede op de drijven, moeten we ervoor zorgen dat alle gemeenten ermee aan de slag gaan.”

Volg mij op Instagram voor persoonlijke updates en meer!