Noodleningen en noodsteun voor sportclubs en – federaties

Sinds de stijging van de energieprijzen hebben vele sportclubs vooral met eigen infrastructuur het financieel heel lastig waardoor zij ofwel reeds maatregelen hebben moeten nemen ofwel het van plan zijn om te kunnen overleven.

Op 5 november kondigde Vlaams minister van Sport Ben Weyts aan dat hij 3 miljoen euro voorziet om sportclubs die nu al in de problemen komen door de stijgende energiefacturen, op korte termijn hulp te bieden en dat hij 50 miljoen euro voorziet om energieleningen toe te kennen aan sportclubs of sportfederaties. Zij zullen tot 1 miljoen euro kunnen lenen aan slechts 1 procent rente om energiebesparende investering te doen.

“Recent heb ik de minister een aantal bijkomende vragen gesteld in de commissie sport omdat verschillende clubs mij hierover al gecontacteerd hebben met de vraag naar de details hieromtrent. Zo vroeg ik o.a. naar de concrete details van deze regeling, zoals de voorwaarden waar de sportclubs zullen moeten aan voldoen en welke procedure gevolgd zal moeten worden en wanneer de uitbetaling mag verwacht worden. Ik ben nu verheugd dat op basis van o.a. mijn vraag er een voorstel van decreet werd opgemaakt en vandaag nog gestemd in de plenaire” begint Vlaams Parlementslid Maaike De Rudder (cd&v)

De details zijn als volgt:

Noodlening via PMV
Erkende sportfederaties, de clubs die bij hen aangesloten zijn of gerelateerde rechtspersonen kunnen een lening aanvragen om liquiditeitsproblemen op te vangen of om te investeren in duurzame energie. Hiervoor wordt 50 miljoen euro voorzien. Er zal maximaal 1 miljoen euro geleend kunnen worden aan 1% voor een periode van 9 jaar. De lening zal aangevraagd kunnen worden tot en met 31 december 2024.

Deze noodleningen zorgen er mee voor dat sporters letterlijk en figuurlijk niet in de kou komen te staan. Maar het belangrijkste is dat clubs zich kunnen wapenen naar de toekomst toe: door te investeren in betere isolatie en duurzame energie zoals zonnepanelen, zullen ze hun energiefactuur substantieel kunnen verlagen. Voor zulke investeringen vinden clubs vaak geen lening op de private markt, maar dankzij dit voorstel kunnen ze lenen tegen 1% over een tijdspanne van 9 jaar. Dat moet ruim voldoende zijn om de terugbetaaltijd van hun investering te overbruggen.

Noodsteun in de vorm van een eenmalige subsidie
Naast de noodleningen voorziet het voorstel van decreet ook de mogelijkheid voor sportclubs om beroep te doen op noodsteun. “Deze eenmalige subsidie heeft als doel om enigszins tegemoet te komen aan de stijgende energiekosten waar de sportclubs mee geconfronteerd worden. De focus ligt hierbij op de energiekosten voor gas en elektriciteit omdat de stijgende energieprijzen vooral daar merkbaar zijn” zegt Maaike De Rudder.

Sportclubs die aanspraak willen maken op deze noodsteun, tonen in hun subsidieaanvraag de meeruitgaven door de stijgende energiekosten aan. De subsidie die aan een sportclub wordt toegekend, kan niet hoger zijn dan de aangetoonde of verwachte meeruitgaven op jaarbasis, met een maximum van 10.000 euro. Voor de noodsteun zal Sport Vlaanderen de klantgerichte werking en de verdeling van de subsidies voor haar rekening nemen.
Timing
Het decreet treedt in werking op 1 januari 2023. De reden van deze snelle inwerkingtreding is om de organisaties uit de sportsector zo snel mogelijk de mogelijkheid te bieden om de financiële gevolgen van de energiecrisis op te vangen en zo hun sportieve continuïteit te verzekeren of om zo snel mogelijk de investeringen uit te voeren en bijgevolg snel te kunnen genieten van de resultaten hiervan.

“Ik ben heel tevreden dat er nu eindelijk duidelijkheid is voor de vele sportclubs die nu vaak op hun tandvlees zitten en met de handen in het haar om hun begroting voor komend jaar sluitend te maken. Dit geeft hen de nodige zuurstof om deze periode te overbruggen” besluit Maaike De Rudder.

Volg mij op Instagram voor persoonlijke updates en meer!