Elk kind dat in armoede opgroeit is er één teveel

Als CD&V zijn we er ons van bewust dat de strijd tegen kinderarmoede vraagt om doortastend beleid dat veel verder gaat dan waardevolle initiatieven. Als beleidsmakers moeten we in staat zijn om het gevoerde beleid vanuit een armoedebril te bekijken. Als ik kijk binnen Welzijn dan denk ik dat we die armoedebril wel degelijk opzetten. Het preventief en geïntegreerd gezinsbeleid dat vanuit Vlaanderen gevoerd wordt, is er voor alle kinderen maar zet op zoveel manieren toch in het bijzonder in op kinderen in armoede, zoals bijvoorbeeld de automatische toekenning van het groeipakket, de sociale toeslagen, de jobbonus, …

En we zetten daar continu ook nog stappen in vooruit. We stemden in de commissie Welzijn een ontwerp van decreet dat zal toelaten dat lokale besturen gezinnen in armoede proactief kunnen bereiken en onderbescherming tegengaan. Vorig jaar stemden we een decreet dat moet toelaten dat OCMW’s weten in welk gezin er een baby of peuter in kansarmoede opgroeit, zodat in die gezinnen tijdig ondersteuning kan geboden worden. Ik doe bij deze ook graag een oproep om deze decreten snel in uitvoering te brengen, want ik ben ervan overtuigd dat deze echt een verschil zullen maken in de slagkracht van lokale besturen om de armoedeproblematiek aan te pakken.

Als partij vertrouwen wij erop dat de minister de coördinerende rol op zich zal nemen en we zijn ervan overtuigd dat er alvast binnen de eigen beleidsdomeinen de nodige gerichte acties verder zullen ondernomen worden, zoals de verdere uitbouw van de Huizen van het Kind en de lokale gezinscoaches.  Ik kijk in dat opzicht alvast uit naar de bijsturing van het Vlaams  Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) dat we hopelijk op korte termijn ook kunnen bespreken.

Elk kind dat in armoede opgroeit is er één teveel, ik denk dat we het over dat uitgangspunt allemaal eens kunnen zijn. Wat de impact zal zijn van de huidige energiecrisis op de kinderarmoede is nog niet duidelijk maar dat er een impact zal zijn, dat is evident. Het is dus een goed moment om het gezamenlijke engagement van deze regering om kinderarmoede te bestrijden nog eens te vernieuwen, zodat er binnen elk beleidsdomein de nodige prioriteit aan het thema wordt gegeven. Ik denk dat we ons vandaag de dag niet kunnen voorstellen om in armoede te leven en het is dan ook aan ons om elke dag op welk niveau dan ook de strijd tegen armoede te blijven voeren.

Volg mij op Instagram voor persoonlijke updates en meer!