Bijkomende steun aan Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw en aan Zelfstandige Kinderopvanginitiatieven

Kinderopvang staat tegenwoordig met een regelmaat van de klok in de publieke belangstelling. Het is geen geheim dat heel wat voorzieningen het steeds moeilijker krijgen om zich staande te houden. Nochtans is de vraag naar opvang tussen 0 en 3 jaar niet gedaald. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas heeft eind 2022 een aantal financiële beslissingen genomen om reeds aan enkele noden tegemoet te komen vanaf 2023.

De gemeente ondersteunt en investeert reeds jaren in diverse opvanginitiatieven (Ferm Kinderopvang – Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw – verschillende Zelfstandige Opvanginitiatieven) maar sommige toelagen zijn reeds lang ongewijzigd gebleven.
Naar aanleiding van de o.a. stijgende energiekosten besliste men om de jaarlijkse toelage voor de zelfstandige opvanginitiatieven te verhogen naar 30,- euro per vergunde opvangplaats. In 2022 ging dit over 63 plaatsen in 4 initiatieven, vanaf 2023 zijn er 92 plaatsen in 5 initiatieven. Nieuwe initiatieven krijgen tevens een startpremie van 300,- euro.
Ook de Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw kan rekenen op een bijkomende huurtoelage. Zij gaan van 18 000,- euro naar 27.000,- euro voor de huurkost van drie woningen voor groepsopvang.

Volg mij op Instagram voor persoonlijke updates en meer!