Cookiebeleid

1. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Policy wordt verstaan onder:

‘Team Maaike’: Maaike De Rudder
Gebruiker’ of ‘u’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met onze website in een relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

2. Wat zijn cookies en waarom zijn ze belangrijk?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel.

Ze verzamelen informatie over bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat, om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren.

Sommige cookies verzamelen rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens en zijn daardoor privacygevoelig. Daarom vallen ze ook onder de Europese en Belgische wetgeving.

Het gebruik van cookies wordt door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gereglementeerd via de e-Privacy richtlijn 2002/58/EC.

Alle lidstaten van de EU hebben die richtlijn inmiddels omgezet in nationale wetgeving. Dat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

In België gebeurt dat via een aangepaste versie van art. 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

3. Welke cookies worden gebruikt?

Soorten cookies

Op de website van Maaike De Rudder worden vier verschillende soorten cookies gebruikt:

I. Essentiële cookies
Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.

II. Functionele cookies
Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van bezoekers en bieden de mogelijkheid om taal- en andere plaatselijke instellingen te onthouden en te personaliseren.

III. Analytische of performance cookies
Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers, om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.

IV. Targeting of advertising cookies
Targeting of advertising cookies volgen (het surfgedrag van) bezoekers op, om klant- of gebruikersprofielen samen te stellen.

Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers.

Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.

Specifiek overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke cookies die gebruikt worden op de website deruddermaaike.be:

Google Analytics (derde partij)

Cookie “_ga”

Cookie “_gat”

DoubleClick by Google (derde partij)

Cookie “_drt_”

Cookie “id”

Klik hier voor meer informatie over de cookies van DoubleClick.

Facebook Tracking Cookie

De Facebook-pixel is een hulpmiddel voor analyse waarmee we de effectiviteit van advertenties meten. Team Maaike gebruikt de Facebook-pixel om inzicht te krijgen in welke acties mensen uitvoeren op de website om zo interessante doelgroepen te bereiken. Bijvoorbeeld:

4. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

U kunt cookies steeds beheren in uw browserinstellingen. Hieronder vindt u instructies voor:

5. Vragen of opmerkingen?

Heeft u na het lezen van deze Cookie Policy nog vragen of opmerkingen over cookies, dan kan u steeds contact opnemen met Team Maaike via maaike@deruddermaaike.be

Volg mij op Instagram voor persoonlijke updates en meer!